Privatumo politika


    Saromania.lt svetainėje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą, pavardę, adresą, telefono nr. bei el.pašto adresą) bei demografinius duomenis (pavyzdžiui, amžių ar lytį). Pateikdami asmeninę informaciją Jūs kartu sutinkate ir leidžiate naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ar vidinei statistikai tvarkyti.

    Mes garantuojame, kad Jūsų registracijos duomenys išliks konfidencialūs ir bus naudojami tik siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą.

    Mes niekda neviešiname klientų informacijos treties asmenis, išskyrus LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Saromania.lt